موتور فن کندانسور

2023-05-10

موتورهای فن AC که توسط ولتاژ متناوب هدایت می شوند، فن ها را می چرخانند تا داخل ماشین های صنعتی و سایر ابزارهای تجهیزات را خنک کنند و گرمای بیرون را تخلیه کنند. موتورهای فن AC از یاتاقان های توپ ساخته شده در داخل توسط CNTONGDA استفاده می کنند.  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy